Günaydın! Dikey mimariye karşı yasal düzenleme geliyor

Erdoğan'ın sıklıkla yatay mimariye geçilmesini istemesinin ardından AK Parti tarafından, yasa teklifi hazırlandı.


Günaydın! Dikey mimariye karşı yasal düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'a ihanet ettik." sözleriyle başlayan yatay-dikey mimari tartışmaları, yeni bir boyut kazandı.

Erdoğan'ın sıklıkla yatay mimariye geçilmesini istemesinin ardından AK Parti tarafından, yasa teklifi hazırlandı.

YÜKSEK YAPILARA SINIR
Meclis'e sunulması planlanan teklif ile yüksek yapılara sınır getirilecek ve kentlerin silüetlerinin bozulması engellenecek.

-İmar planlarında "yükseklik serbest" tanımı yer almayacak.

-Her ilçe için çevresindeki yapılara bakılarak kat sınırı konacak.

-Bu sınırları, belediye meclisleri belirleyecek.

AK Parti'nin teklifiyle şunlar amaçlandı;

-Yüksek yapılara sınır getirilecek,

-Kişiye özel planların önüne geçilecek,

-Rant kişiye değil kamuya gidecek,

-Her ile farklı cezalar kesilerek kaçakla mücadele artacak,

-İskele yapımına sınır getirilecek,

-Evini güçlendirme hakkı verilecek,

-Mülkiyet hakkı yasa ile korunacak.