• Meclis'te yeni dönem
    Meclis'te yeni dönem

    Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlama amacını taşıyan, TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.